Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2012

chanell
Reposted fromkamchatka kamchatka viajaroflife jaroflife
chanell
9037 ce49 420
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viariczard riczard
chanell
4828 eab1 420
Reposted fromabsstract absstract viajaroflife jaroflife
chanell
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— — Stephen King
Reposted fromDiabelska Diabelska viajaroflife jaroflife
chanell
2503 0a47 420
Reposted fromjawbreaker jawbreaker viaowieczkini owieczkini
chanell
90 % żeńskich feromonów uwalnia się przez skórę głowy, dlatego kobiety są niższe. Mężczyźni zakochują się w nich, gdy je przytulają.
Reposted fromstraps straps viajaroflife jaroflife

April 02 2012

chanell
9957 777c 420
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaowieczkini owieczkini
chanell

Marcin Świetlicki - Palenie

Pytam: dlaczego niepalący
wsiadają bez skrupułów do przedziałów
dla palących? Czemu chcą dominować? Czemu
są wiecznie urażeni?

Mój mały przyjacielu, papierosie.
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek.
Niszczmy się nawzajem, czule
zobowiązani.

Pytam: dlaczego niepalący
nie doceniają naszej samotności,
naszej niemądrej odwagi, naszego
żaru, popiołu?
Reposted frometerycznie eterycznie viaowieczkini owieczkini
chanell
chanell
7545 db16 420
Reposted fromRedPenny RedPenny viaowieczkini owieczkini
chanell
5181 93ac 420
Reposted frominkaust inkaust viaowieczkini owieczkini
chanell
7674 dfc2
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaowieczkini owieczkini
chanell
nie jestem miła bo mi się już, kurwa, nie chce.
chanell
73% mojej klasy to idioci.
— statystyka.
chanell
2042 ed1b 420
 nie wygłupiaj się. przecież wiedziałaś, że tak będzie.
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viajaroflife jaroflife
chanell
4428 9a92 420
Reposted frommarionettes marionettes viajaroflife jaroflife
chanell
5279 dc90 420
Reposted fromSzpadyzor Szpadyzor viajaroflife jaroflife
chanell
9717 842b 420

Kiedy ktoś mówi "zrobimy to po weekendzie"...

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajaroflife jaroflife
chanell
8012 b93a 420
chanell
Kto nie ma w głowie, ten ma w staniku.
— Gdyby Paulo Coelho był alkoholikiem.
Reposted frombeniovska beniovska viajaroflife jaroflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl